Thiết kế kiến trúc

Trong bối cảnh xây dựng phát triển, điều quan trọng hơn bao giờ hết là coi các tòa nhà và cơ sở hạ tầng đô thị là một thể thống nhất và phát triển các không gian tích hợp liền mạch. Dựa trên kinh nghiệm và thành tựu sâu rộng của chúng tôi về kỹ thuật xây dựng dân dụng và đô thị, chúng tôi thiết kế các tòa nhà thành không gian hấp dẫn và thú vị, triển khai các thực tiễn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của các dự án .

  • Thiết kế, xây dựng và tư vấn cho các khu nghỉ dưỡng, tòa nhà dân dụng.
  • Cải tạo các tòa nhà dân dụng.